Temettü haccı yapan bir kimseye ihramdan çıkarken mubah olan şeyler

(5618) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Temettu haccı yapan bir kişinin umreyi ifa ettikten sonra ihramdan çıkarken yapması mubah olan şeyleri bana belirtmenizi rica ederim.


Cevap 2: Bir kimse hacdan önce umre için ihrama girerse sonra umre fiillerini yaparsa yani Kâbe'yi tavaf edip, sa'y yapar, traş olur veya saçını kısaltırsa umre ihramından çıkar. İhramdan önce yasak olan traş olmak, tırnak kesmek, dikişli elbise giymek, başını örtmek, güzel koku kullanmak, kara hayvanlarını avlamak, evlenmek (nikah akdi yapmak), cinsel ilişkiye girmek ve onu çağrıştıran hareketleri yapmak mubah olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: