Teşrik günlerinden sonra vefat eden kişi için kurban kesmek gerekir mi?

(20140) Numaralı fetva: Soru: Bir kişi teşrik günlerinden sonra vefat ettiyse, onun için kurban kesmek caiz midir? Çünkü burada insanlar, bir kişi zilhicce ayında vefat ederse hatta ayın sonunda bile vefat etse, onun için kurban kesiyorlar.


Cevap: Vefat etmiş kişi veya diğer kişiler için kurban kesilecek günler, zilhicce ayının 13. gününün akşamı güneş battığında biter. Nitekim Rasulullah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Bütün teşrik günlerinde kurban kesilir. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Heysemî Mecmau'z-Zevaid isimli eserinde nakletmiştir.Yine Hz.Ali (r.a.) şöyle söylemiştir: "Kurban günleri, bayramın 1. günü ve arkasındaki üç gündür." İbn Kayyum ise, bu günlerin Mina günleri ve teşrik günleri olduğunu, o günlerde oruç tutulamayacağını zikretmiştir.Vasiyet sebebiyle vacip olan kurban ve adak dışında, bu günlerden sonra kesilen kurban geçerli olmaz. Ayrıca gününde kurban kesemeyen kişi içi kaza kurbanı bu günlerden sonra kesilebilir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: