Teşehhüt'ün şekli

(8571) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İnsan (namaz kılarken) teşehhütte: "Selam sana olsun ey peygamber" mi der yoksa "selam peygambere olsun" mu der. Çünkü Abdullah b. Mesud (r.a.) buyurdu ki: Peygamber (s.a.v.)'in vefatından önce "Selam sana olsun ey Peygamber" diyorduk ama vefatından sonra ise "Selam Peygamberin üzerine olsun" diyorduk.


Cevap 1: Doğru olan "Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun ey Peygamber" şeklinde söylemektir. Çünkü hadislerde sabit olan budur. (Bölümün numarası 7; Page No. 11)  Ama İbn-i Mesud 'dan rivayet edilen bu hadis eğer sahih ise bu şekilde amel eden kimsenin içtihadıdır.Varid olan hadislerle çelişmez. Şayet kendisi vefat ettikten sonra hüküm değişmiş olsaydı Peygamber (s.a.v.) bunu onlara açıklardı.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: