Teşehhüd'ün oturuşundan sonra dua etmek

(4927) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Birinci teşehhüdde Peygamber (s.a.v.)'e salat-ü selamdan sonra dua etmek vacip midir sünnet midir?


Cevap 1: Birinci teşehhütte dua etmek meşru değildir. Zira Hadis-i Şerifte rivayet edildiği üzere ikinci teşehhütte (oturuşta) Peygamber (s.a.v.)'e salat-ü selam getirdikten sonra dua etmek mümkündür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: