Tazim anlamı taşıyan beyitler okunurken insanların ayağa kalkmaları

(6257) no'lu fetvanın birinci sorusu Soru 1: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mevlid-i şerifi münasebetiyle yapılan kutlamalarda tazim anlamı taşıyan beyitlerin okunması sırasında orada bulunanların ayağa kalkması şeklinde bir uygulama sünnette yer almakta mıdır?


Cevap 1: Hz. Peygember'in mevlidi münasebetiyle tören düzenlenmesi sonradan ihdas edilmiş bir bidattir. Böyle bir şeyi Hz. Peygamber ne sözlü olarak ne de uygulamalı olarak meşru kılmamıştır. Hz. Peygamber'i (s.a.v.) en iyi tanıyan, hakkına en fazla riayet insanlar oldukları halde sahabeler de böyle bir kutlamada bulunmamışlardır. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Başka bir rivayette şöyle demiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Bölümün numarası 3; Page No. 36) Hayrın tamamı Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve ondan sonra gelen raşid halifelerin uygulamalarına tabi olmaktadır. Şerrin tamamı da onların yollarına aykırı davranmaktadır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: