Tasavvufun manası ve İslam'daki yeri

(6899) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Tasavvuf sorunu, onun manası nedir ve islamdaki yeri nedir? Yani Ticaniyye, Kadiriyye ve Şia tarikatı. (Bölümün numarası 2; Page No. 266) Bu tarikatlar Nijerya'da kök saldı. Mesela, Ticaniyye tarikatında Bekriyye salavatı diye isimlendirilen bir salavat var. Başı: "Allah'ım, kapalı olanı açan efendimiz Muhammed'e salat et", diye başlar, "kadri ve miktarınca", sözüne kadar devam eder. Bu salavat, İbrahimi salavattan daha faziletli ve daha üstün görülüyor. Bunu, "Cevahiru'l-Maani" isimli kitaplarında, 1. cüz, 136. sayfasında gördük. Bu doğru mudur?


Cevap 6: Denilmiştir ki: Mutasavvıflar, Mescid-i Nebevi'de bulunan bir suffeye sığınan fakir sahabiler cemaatına benzedikleri için, mutasavvıfa nisbet olunmuşlardır. Bu, doğru değildir. Zira suffeye nisbet edilmesi, "fe"nin şeddeli ve "vav"sız nisbet "ya"sı ile "suffi" şeklinde olur. Yine denilmiştir ki: Kalplerinin ve amellerinin temiz olması dolayısıyla "saffet"e nisbet olunmuşlardır. Yine bu da hatadır. Çünkü "saffet"e nisbet edilmiş olsa, saffevi şeklinde olur. Ayrıca onlara bid'at ve fesat hakimdir. Yine denilmiştir ki: Onlar "sûf" a nisbet edilmişlerdir. Zira yün, elbisede onların şiarı idi. Bu görüş, dile (Arapçaya) ve onların durumuna daha yakındır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygameberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: