Tasavvuf Tarikatları ve Büyücülük

Birinci soru, (10683) no'lu fetvadan: Soru 1: Sufi tarikat ehli kimseler günümüzde çoğaldı. Onlar şüpheli şeyler yapıyorlar. Mesela şişle vurmak, cam yemek, ve hancerle vurmak gibi. Allah'ın evliyası olduğunu iddia eden ve bu işleri de keramet sayan bu insanların yaptıkları hakkında şeriatın hükmü nedir?


Cevap 1: Bu işler büyücülüktür, sihirdir ve insanların gözünü boyamaktır. Hepsi de haramdır. Yetkin âlimlerin ve idarecilerin bunları ret etmeleri ve yok etmeye çalışmaları gerekir. Bu garip olgular Allah'ın mü'min evliyalarına ikrâm olsun diye verdiği kerâmetlerden değildir. Ayrıca onu gösteren insanların salahına da delâlet etmez. Çünkü Allah'ın evliyası iman ve tekva ehli, Allah'a ve Rasulüne itâ'atle bilinen kimselerdir. Allah sübhanehu'nun dediği gibi Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.(62) Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır. (Bölümün numarası 1; Page No. 642)  Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: