Tasavvuf tarikatları'nın konumu

(16862) Numaralı fetva: Soru: Bir kadının bana gönderdiği şiirden size bahsetmek istiyorum. Kadın diyor ki: Kocası sufî tarikatlarından birine mensuptur (Muhammed el-Feytûrî Hamude). Hakkı öğrenmek istiyor. Ben kadına cevap verdim ve onu ikna ettim. Fakat kocasına ve babasına cevap veremedim. Bana dediler ki: Onların hak üzerinde bulunduğunu söylüyorlar. Bilinen bir alimden delil getirmemi istediler. Ekte gönderdiğim (Muhammed Hamude)’nin yazdığı şiire cevap vermenizi istiyorum. (Bölümün numarası 2; Page No. 85)


Cevap: Sufî tarikatları, Nebi (s.a.v.)’in hidayet yoluna muhaliftir. Nebi (s.a.v.)’e uymak, sünnetine tabi olmak, hidayetine ve sünnetine muhalif olan şeylerden uzak durmak gerekir. Çünkü bu bidattir. Bütün bidatlar dalalettedir. Söz konusu ekteki evraklarda bidat lafızlar, Nebi (s.a.v.)’i aşırı yücelten lafızlar bulunmaktadır. Tasavvuf ve tarikatları terketmek gerekir. Allah’ın kitabına ve Rasulullah’ın sünnetine tabi olmak, selef-i salihinden olan sahabe ve tabiinin yolundan gitmek gerekir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” Dedik ki: "Kurtuluş ehli hangisidir Ya Rasulallah?" Dedi:“Bunlar benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olan kimselerdir.” ve (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Benim sünnetime sarılın. Benden sonra gelecek olan raşid halifelerin –yani dört halifenin- yoluna uyun.Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarılıp, bırakmayın. Sizleri sonradan çıkanlardan sakındırırım. Zira şüphesiz her sonradan çıkarılan bidattir. Her bidat sapıklıktır. Allah, bizi, sizi ve bütün müslümanları hayırlı ve güzel amellere muvaffak kılsın.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: