Tartışmalı durumda vekil emindir

(17899) no'lu fetva: Soru: (Bölümün numarası 14; Page No. 278)  İnsanlarla ilişkilerimden dolayı bazı insanlar bana güvenmektedir. Mahkemedeki bazı hukuki işlemler için bana vekalet vermekteler. Ticaret Bakanlığında ticari evrak komitesi, Çalışma ve sosyal işler bakanlığında iş ihtilaflarını çözme komitesi ve Suudi Arap para kurumunda para işleri komiteleri gibi kurumlarda bana vekalet vermekteler. Ben şer'i (yeminli) vekilim. Bana vekalet verenler mahkemeye veya ilgili birime teslim etmem için evrak ve belgeler vermekteler. Bana vekalet veren davayı kaybeder, davadan ümidini yitirir veya aleyhine hükmedilebilir. Hakikat şudur ki; dava sırasında belgeleri ortaya çıkarıp hakime sunmaz isem sıkıntı duymaktayım. Bazen özür beyan ederek davadan çekiliyorum ve belgeleri sahibine teslim ediyorum. Bu durumlarda ne yapmam gerektiği hususunda sizlerden beni aydınlatmanızı bekliyorum. Çünkü beni vekil kılan bazı durumlarda öfkelenmekte ve bazen davanın kaybedilmesine sebep olan evrakları arz etmem hususunda güvenilir olmamakla ithamda bulunmaktadır. Beni vekil kılan kişi hükümden razı olmadığı durumlarda, şahsi kanaatime binaen hakimden temyiz isteyebilir miyim?


Cevap: Husumet durumunda vekil emindir. Takvalı olmalı ve hukuka uygun olarak müvekkilini müdafaa etmelidir. Mala tamah ederek yanlışa düşmemelidir. Hadis'te Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki Kim batılda husumet yaparsa, ondan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabı üzeredir. Onu rivayet etti Ebu Davud Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine bir adam: "Ey Allah'ın Rasûlü, mazlumsa ona yardım ederim, eğer zalimse ona nasıl yardım edebilirim?" dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Onu zulümden alıkoyar ve ona mani olursun ki, bu ona yardım etmektir. Buhari rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 14; Page No. 279) Vekil husumete girmeden önce davaya bakmalıdır. Eğer haksızlık üzere ise geri çekilmelidir. Aynı şekilde davanın devamında haksızlık görürse davadan derhal çekilmelidir. Avukat, hakkı gösteren ve ortaya çıkaran belgeleri gizlememelidir. Çünkü bu hıyanettir. Allah Te'âlâ dedi Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez. Allah Te'âlâ dedi Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz, ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: