Tarikat şeyhinin, Peygamberin evine geldiğini iddia etmesi

Soru 6 ,7: Öncelikle: Aynı şekilde beyanında şöyle dedi: Hz. Peygamber (s.a.v.) çok kere evine, oğlunun ve kızının evine geliyor ve alnından öpüyor ve bir sefer ona altın gerdanlık taktı. Bir başka seferde Hz. Peygamber (s.a.v.) aynı şekilde halifeye gerdanlık taktı.İkinci olarak: Bir seferinde şeyh meclisinde insanların önünde, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ve bütün peygamberlerin bu mecliste bulunduğunu ilan etmiştir. Bununla şeyh, onunla tesir altında kalmaları için insanların önünde, meclisinin ve şahsının kudsiyetini ızhar etmeyi amaçlıyor.


Cevap 6-7: Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Hz. Aişe'nin (Bölümün numarası 2; Page No. 67) (r.a.) odasına defnedilmiştir. O, kabrinden ancak kıyamet gününde çıkacaktır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.(30)Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. şu ayete kadar: Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz.(15)Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Aynı şekilde bütün peygamberler de ölmüşlerdir. Ancak İsa b. Meryem (a.s.) semaya yükseltilmiştir. Şeyhin, Peygamber'in (s.a.v.) yahut diğer peygamberlerden birinin meclisine geldiğini veya evine, oğlunun yahut kızının evine geldiğini iddia etmesi, cahil insanları ve din konusunda basireti zayıf olanları celbetmek isteyen yalan, iftira ve batıl sözlerdendir. Böylece fasit itikatlarını yaymak ve ulaşmak istediği amaçlarını gerçekleştirmek için bunu yapıyor.


Tags: