Tamamlanmış vakıf, harcama yerleri belirtilmişse başka yerlere harcanamaz

(Bölümün numarası 11; Page No. 282)  Vakıf (21268) Numaralı fetva: Hamd sadece Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra bir Peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Mekke Büyük Mahkeme Kâdısı eş-Şeyh Ahmed b. Hamed el-Mezrû'un H. 11/9/1420 tarih ve (9/83/3/3545) sayıyla Sayın Genel Müftü’ye gelen ve Yüksek Alimler Heyeti Genel Sekerterliğinden H.11/9/1420 tarih ve (4934) sayıyla Komisyona havale edilen soruya muttali olmuştur. Sayın Kâdı şu soruyu sormuştur: Sizlere şu soruyu sormak istiyoruz: Bir kadın akarının vakfiyesini (vakıf belgesi) ispat etmek, vakfın şar'a uygun harcama yerlerini ve vakıfla ilgilenen kimseyi belirleme talebiyle mahkemeye başvurdu. Bunun ispatı kanunen, H. 23/5/1414 yılında (9/8/115) sayıyla kaydedilen çek gereğiyle tamamlandı. Sonra daha önce yazılan vakıf harcama yerlerini değiştirmek talebiyle yani vakfın Mekke'de Kur'an ezberleten dernek adına... olması için avukatı vasıtasıyla yanımızda H. 7/9/1420 tarihinde (9/225) sayıyla kayıtlı olanı istedi. Şer' açısından bu kadının talebine cevap verilebilir mi? Durum anlatıldığı gibidir. Bu soruyu görmenizden sonra bu mesele çerçevesinde fetva vermenizi umuyoruz. Zikredilenlerin dayanağı olan belgelerin örneği size gönderilmiştir. Allah size muvaffakiyetler versin. Doğru yoldan şaşırmasın. (Bölümün numarası 11; Page No. 283)


Fetva komisyonunun konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevalamıştır: Vakıf ilk önceki harcama yerleri üzerinde olduğu gibi kalacaktır. Vakıf başka yerlere harcanamaz. Çünkü bu vakıf, tamamlanmış, lazım hale gelmiştir. Vâkıfın mülkiyetinden çıkmıştır. Çek gereği vakfın menfaatları kendilerine vakıf yapılanlarındır. Bundan sonra vakıfta tasarruf yapmak caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: