Tahrim (haramlılık) için bir nehiy ve nedb (mubahlık) için bir nehiy var mıdır?

(Bölümün numarası 5; Page No. 12)  Nehiy (yasaklama) Beşinci soru, (8241) no'lu fetvadan: Soru 5: Peygamber'in (s.a.v.) şöyle bir hadisi var: Size birşey emrettiğim zaman, gücü­nüz yettiğince onu yerine getirin. Sizi bir şeyden yasakladığım zaman da onu bı­rakın. Burada tahrim (haramlılık) için bir nehiy, tekrim (iltifat) için bir nehiy, tenzih için bir nehiy ve nedb (mubahlık) için bir nehiy olduğu doğru mudur? Mesela, "Sahih"te geçen Resûlüllah'ın bir hadisinin metni şöyledir: Allah Rasûlü (s.a.v.) saçların her gün taranıp düzeltilmesini yasaklamıştır. Bu, tahrim için mi, yoksa nedb için midir, yahut nasıldır?


Cevap5: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun. Nehiyde (yasaklamada) asıl olan, aslından döndürüleceğine dair karineler olmadığı zaman, tahrim için olmasıdır. Burada nedb (mübahlık) için bir nehiy yoktur. Tahrimden kerahete götüren bir karine bulunursa o, tenzihen mekruh demektir. Zikrettiğin hadisin manası doğrudur. Abdullah b. Muğaffel'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Tirmizi'deki metni şöyledir: Allah resulü (s.a.v.) arada bir yapılması hariç, saçların taranmasını yasaklamıştır. Tirmizi: "Hasen ve sahih bir hadistir" demiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: