Tahiyyatta Peygamber (s.a.v.)'e salat-ü selâm okumanın şekli

(7917) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Üç ve dört rekatlı namazlarda birinci tahiyyatta Peygamber (s.a.v.)'e salat-ü selâm okumanın şekli nedir?, lütfen bizi bilgilendiriniz, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2: Bu konuda rivayet edilen hadislerin geneli itibariyle birinci tahiyyatta tıpkı son tahiyyatta okunduğu gibi salat-ü selâm okunur. Bu konuda İmam Müslim, İmam Ahmed ve Nesai'nin (Allah onlara rahmet etsin) (Bölümün numarası 7; Page No. 14)  Ebû Mesud el-Ensari (r.a.)'dan rivayet ettiği hadiste şöyle buyurmuştur: Biz Sa'd b. Ubade'nin meclisinde oturuyorken Resulullah (s.a.v.) yanımıza çıkageldi. Ve Beşir b. Sa'd kendisine: "Ey Allah'ın Resulü! Bize Allah Te'âlâ Hazretleri, sana salât okumamızı emretti. Sana nasıl salât okuyabiliriz?" diye sordu. Resulullah (s.a.v) öyle bir sustu ki, neredeyse sormamış olmasını temenni ettik. Efendimiz (s.a.v.) şu cevabı verdi: "Şöyle söyleyin "Allahümme salli ala Muhammed’in ve ala al-i Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammed’in ve ala al-i Muhammed’in kema barekte ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid. (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in âilesine rahmet kıl, tıpkı İbrahim'e rahmet kıldığın gibi. Muhammed'i ve Muhammed'in âilesine mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'in âilesine mübarek kıldığın gibi." (Resulüllah ilaveten şunu söyledi): "Selâm da bildiğiniz gibi olacak" Sahihayn'da (Buhari ve Müslim'de) Ka'b b. Acra (r.a)'dan rivayet edildiğine göre, kendisine Salatın niteliğinden sorduklarında şöyle buyurdu: Şöyle deyiniz: Allah'ım, Muhammed’e ve Muhammed'in âilesine salât et. İbrahim'e ve İbrahim'in âilesine salât ettiğin gibi. Şüphesiz sen, Hamidsin, Mecidsin. Allah'ım, Muhammed’i ve Muhammed'in âilesini mübarek eyle. İbrahim'i ve İbrahim'in âilesini mübarek eylediğin gibi. Şüphesiz sen, Hamidsin, Mecidsin. (Bölümün numarası 7; Page No. 15) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun.


Tags: