Tahıyyat sırasında ayakkabıların çıkarılması

(7753) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Şeriat-ı Ğarrâ'da tahıyyat esnasında ayakkabıların çıkarılmasının hükmü nedir? Çünkü bazı âlimler bunu mübah saymaktadırlar. Bu konuda Allah te'âlâ'nın Taha Sûresi'ndeki şu ayetini delil olarak göstermektedirler: Hemen pabuçlarını çıkar. Bu doğru mudur?


Cevap 2: Tahıyyat sırasında ayakkabıları çıkarmak bir sünnet veya dindeki bir uygulama olarak yapılması caiz değildir. Hz. Musa (a.s.) şeriatındaki ayakkabıları çıkarma fiili, Hz Muhammed'in (s.a.v.) şeriatıyla neshedilmiştir ki ayakkabıyla namaz kılmamız emredilmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: