Ta'ziyeyle birlikte hediye vermek

Ta'ziyeyle birlikte hediye vermek (1837) no'lu fetva: (Bölümün numarası 9; Page No. 148) Soru: Ta'ziye halinde ve musibete uğrayana teselli vermek için değişik köylerden kabile heyetlerinin gelişlerinde, musibete uğrayanın ta'ziye yapana olan yakınlığına göre, yanlarında bir müd yahut iki müd kahve ve bir kilo kakule getirirler ve bununla musibete uğrayana yardım etmeyi amaçlarlar. Fakat onlar, bunu alenen getirirler ve orada bulunanların önünde toplulukta onu verirler. Eskiden musibete uğrayana, ölüye bedel olması kastıyla bir miktar mal getirirlerdi, fakat Allah'ın yardımıyla sonra alimlerin yardımıyla o kalktı ve onun yerine kahve ve kakule ortaya çıktı ve onun hakkındaki hükmü biz bilmiyoruz. Bize fetva veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap: Abdullah b. Ca'fer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Cafer şehid olduğu zaman, onun ölüm haberi gelince Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cafer’in ailesi için yemek hazırlayın, çünkü cenaze onları meşgul etti. Cenaze sahiplerine ta'ziyede bulunma hakkında gelen bu hadis ve aynı manadaki hadisler, kendileri için yapılan ve musibetle meşguliyetleri halinde ikram edilen ve onları teselli etmede bunun dışında benzeri şeylerle ünsiyet edilen yemekle, musibete uğrayanlara yakınlık ve teselli etmenin meşruiyetine delalet etmektedir. Kendisiyle beraber yemek yahut kahve getiren yahut ölülerinin zimmetinde olan borçlarından yahut mirastaki onlarla olan ortaklığından ve benzeri şeylerden vazgeçen kimsenin yaptığı şeyler, Allah Te'âlâ'nın şu ayetinde emredilen hayırlı işlerdendir: Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Bölümün numarası 9; Page No. 149) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: