Taşa konuşmak, dua etmek, yalvarmak şirktir

(Bölümün numarası 1; Page No. 625) Dokuzuncu soru, (3377) no'lu fetvadan: Soru 9: Henüz bilmez durumda küçükken, doğruyu hatadan ayıramazken yaptığı yanlışa karşı ödemesi gereken fidye nedir? Bir taşı alıp ona konuşsa acaba bu taş duyar mı? Yaşı büyüyüp te yaptığı hatanın büyüklüğünü anlayınca ne yapması gerekir. Falcılara ve geleceği haber verenlere veya yemek için ağzı olmayan taşa yemek pişirmek yerine.Allah'tan (a.c.) af ve mağfiret diliyorum.


Cevap 9: Taşa konuşmak, dua etmek, yalvarmak şirktir. Taşa kurban kesmek, yemek sunmak şirktir. Kahin ve falcılara gitmek, onların gaybî konularda söylediklerine inanmak en büyük şirktir. Bu cinsten kim birşey yapmışsa terketmesi, Allah'a (a.c.) tövbe etmesi, tevhid inancında halis olması, Allah'tan başkasına dua etmemesi, yanlızca ondan yardım dilemesi, ondan başkasına sığınılmayacağına inanması gerekir. Yaptığı günahlar için üzüntü duyması gerekir. Bu şekilde Allah küfür dahil, küçük büyük tüm günahlarını affeder. Tövbesinin ardından iman ve salih amel gelirse, yaptığı kötülükleri iyiliğe çevirir. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın kullarının vasfı anlatılırken Mevla (a.c.) şöyle buyurur: Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahı (nın cezasını) bulur;(68)Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır.(69)Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. (Bölümün numarası 1; Page No. 626) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: