Tırnakları kesmek

Tırnakları kesmek (6375) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Kadın ve erkeklerin tırnaklarını büyütmelerinin hükmü nedir?. Eğer haram ise haram kılınmasının hikmeti nedir?


Cevap 6: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Tırnakları kesmak fıtratın sünnetlerindendir. Zira Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 5; Page No. 193) Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altını tıraş etmek. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Başka bir hadiste de fıtratın sünnetlerinin on tane olduğu ve onlardan birisinin de tırnakları kesmek olduğu sabit olmuştur. Enes'ten ( r.a.) rivayete göre kendisi şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) bize bıyıkları kısaltma, tırnakları kesme, koltuk altı kıllarını yolma ve kasık tıraşı yapma hususunda kırk günden daha fazla geciktirmemek üzere süre tayin etti. Bunu Ahmed Müslim ve Nesai rivayet etmiş olup lafız Ahmed ve Nesai'ye aittir. Dolayısıyla tırnaklarını kesmeyen bir kimse fıtratın sünnetlerinden birisine aykırı hareket etmiş olur.Bundaki hikmet, tırnak altında bulunan kirlerden temizlenmiş olmak, böyle yapan kafirlere, pençe ve tırnaklı hayvanlara benzemekten uzak durmuş olmaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: