Tılsım ve du'âlarla cin çağırıp, onu kullanmak

(10544) no'lu fetva: Soru: Ruh çağırma nedir? İlkesel olarak, öteki âlemden bir aracı veya ruhani bir âlim vasıtasıyla ruh çağırmak veya getirmek mümkün müdür? Bu durum karşısında dinin konumu nedir. Bunun aslı var mıdır? Cevabınızı ayet veya hadislerle veya hikayelerle desteklemenizi rica ediyorum.


Cevap: Bu bilinen bir şeydir. Bazı du'âlarla ve tılsımlarla cin kullanılmaktadır. Bu bir çeşit kehanet ve tılsımdır. Bu da şeriata göre yasaktır. Çünkü burada şirk, yalan ve gaybi konularda bilgi iddiası vardır. Allah te'âlâ diyor ki Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. ve der ki: Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların, insanlardan olan dostları ise: «Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.(128) İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. (Bölümün numarası 1; Page No. 645)  İmam Buhari Sahihinde Ebu Hureyre (r.a.) Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etti: Allah semada emri gerçekleştirince melekler onun sözüne boyun eğerek kanatlarını vururlar. Onlar adeta düz bir taş üzerinde zincir gibidirler. Onları kurtarır. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür. Bunu duyum hırsızı duyar. Duyum hırsızı bazısı bazısının üstündedir. Bunu Süfyan avucuyla temsil etti. Parmaklarıyla onların üst üste olduğunu anlattı. Her biri kelimeyi duyuyor ve kendinin altındakine ulaştırıyor. Aşağı kadar böyle gidiyor. Takı sahir veya kahinin diline ulaşıyor. Belki de şihap onu ulaştırmadan yetişiyor. Belki de yetişmeden atıyor. Onunla beraber yüz yalan söylüyor. Denir ki: Böyle böyle bize denmemişmiydi. Semadan duyduğunu tasdik eder. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: