Türbeye ve şeyhe yemin etmek

(8999) no'lu fetva: Soru: Bizim burada, Sudan'da insanların bir çoğu şeyhlere ve türbelere yemin ediyorlar. Bazen bu mahkemelerin içinde meydana geliyor. Hakim, suçludan mushaf üzerine yemin etmesini istediği zaman, tereddüt etmeden yalan olarak yemin eder. Ancak hakim kendisine: "falan türbeye yemin et" dediği zaman, o türbeye yemin ettiği zaman, bir zarar geleceği inancıyla, yemin etmekten kaçınır ve suçunu itiraf eder. Çünkü türbe, onun nazarında zarar ve fayda verir. Bu konudaki hüküm nedir? Hakimin, türbeye ve şeyhe yemin ettirmesi caiz midir?. (Bölümün numarası 1; Page No. 357) Âlimlerden birisi, bize mushafı bırakıp türbeye yemin etmenin cevazı hakkkında fetva verdi ve şöyle dedi: Zaruret olduğu zaman mazlumun hakkını almak için bu caizdir. Bu fetvanın doğruluk derecesi nedir?.Lutfederseniz, delilleriyle bu konunun açıklamasını rica ediyorum. Allah sizi müslümanlardan hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Türbe veyahut şeyhe yemin etmek haramdır. Hakimin, türbe ve şeyhe yemin etmesini istemesi caiz değildir. Zira Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Allah'tan başkasına yemin eden, küfre veya şirke düşer. Meşru olan yemin, Allah lafzıyla yahut Onun isimlerinden bir isimle yahut Onun sıfatlarından bir sıfatla olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: