Sularla ilgili tercih edilen görüş

(Bölümün numarası 5; Page No. 80) Boş sayfa (Bölümün numarası 5; Page No. 81)  Fıkıh (Bölümün numarası 5; Page No. 82) Boş sayfa (Bölümün numarası 5; Page No. 83)  Taharet (Bölümün numarası 5; Page No. 84)  Sular Babı (4849) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sular konusunda tercih edilen görüş nedir? Detaylı açıklama ile bizi yararlandırmanızı rica ederiz.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; Sularda asıl olan temiz olduklarıdır. Ama rengi veya tadı ya da kokusu bir necaset sebebiyle değişirse, bu su da necis olur. Bu durumda suyun az ya da çok olması arasında fark bulunmamaktadır. Necaset suyu değiştirmemişse, su temizdir. Fakat su çok çok az ise, bu suyun taharette kullanılmaması gerekir. Bu gereklilik ihtiyattan dolayı, ihtilaftan kurtulmak için ve Ebû Hureyre'nin şu merfu hadisle amel etmesinden dolayıdır: Sizden birinizin kabını köpek yalarsa, onun içindekini döksün. ...Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: