Sufi şeyhlerin kendilerine tabi olanlardan (müridlerden) tebberükte (bazı şeyleri uğur ve bereketli sayma) bulunmalarını istemeleri

(7316) Numaralı fetvanın yedinci sorusu: (Bölümün numarası 2; Page No. 82)  Soru 7: Nebi (s.a.v.) öksürüp aksırdığı vakit sahabelerden herhangi birinin avucuna sıçrayan balgam/sümükle yüzlerini oğuşturuyorlar. Bu olaya karşı Peygamber'in bakışı nasıl olmuştur. Nebi'nin benzeri bir hadiseyi bir daha yapmamaları şeklinde anlaşılabilir mi? Çünkü günümüzde şeyler müridlerinden abdest suyuna vb. şeylere teberrük etmelerini (uğur ve bereket saymak) istiyorlar. Bunu gözleriyle görüyorlar fakat bunu reddetmiyorlar.


Cevap 7: Zikredilen hadiste Nebi (s.a.v.) aksırdığı zaman sahabeler onun balğamının yere düşmemesi için almaya çalışmışlardır. Sahabiler onun abdest suyu ile meshediyorlardı. Bunlar Rasulullah’a has durumlardır. Sahabiler Rasulullah’ın dışında kimseye karşı böyle bir şey yapmamışlardır. Onlar şeriatın maksatlarını bizden daha iyi bilirler ve Rasulullah’a daha fazla bağlıydılar. Bu fiiller başkaları için de meşru olsaydı, şeyh vb. kişiler için umumî olsaydı, onlara karşı da bu fiilleri yaparlardı. Buna göre, bu olayları, tarikat şeyhlerinin vb. kişilerin tükrüğüne vb. şeylere delil olarak getirmek doğru değildir. Gerek yüzlerine, gerekse abdest sularına koymak caiz değildir. Bu şekilde müridlerin şeyhlerine tabi oldukları yeni bidatlar da belli olmaktadır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir (Bölümün numarası 2; Page No. 83) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: