Sudanlıların mikat yeri

(4575) no'lu fetva: Soru: Daha önceki zamanlarda Sudanlıların Mikat yeri el-Cuhfe idi. El-Cuhfe o zamanlar vapur siren çalarak Hacıların ihram sınırını ilan ediyordu. Fakat uçakla yolculuk başladıktan sonra sudanlıların Mikatı Cidde oldu. Sudanlılar buraya geldikten sonra bir kaç gün burada normal elbiseleri ile kalıyorlar. Soru ise şöyledir: Cidde'de ihrama girmek caiz mi? Cidde'ye geldikleri gün mü ihramı giymeleri gerekiyor yoksa istediği zaman ihrama girilebilir mi?


Cevap: Cidde buranın yerlileri dışında kimse için Mikat yeri değildir. Yine Hacca veya Umre'ye niyet etmeden Cidde'ye gelip daha sonra burada Hacca veya Umre'ye niyet ederse de durum böyledir. Medineliler için Zülhuleyfe, Mikat yeriel Cuhfe olanlar veya diğer yerlerde olduğu gibi Mikat yerleri belli olup da buradan hava yolu veya deniz yolu ile geçerler ise yine Mikat yerlerinde ihrama girmeleri gerekir. (Bölümün numarası 11; Page No. 131) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: