Suçsuz olarak kabileler arasında öldürülen kimsenin yıkanması ve defnedilmesinin hükmü

Suçsuz olarak kabileler arasında öldürülen kimsenin yıkanması ve defnedilmesinin hükmü (5346) no'lu fetva:Soru: (Bölümün numarası 8; Page No. 374) Suudi Arabistan'nın her tarafındaki kabileler arasında değişik adetler vardır. Bu adetler farklı farklıdır. Bu kabilelerin çoğunda bu güne kadar devam eden adetler vardır. Hangi sebeple olursa olsun bu kabileler arasında bir kimse öldürüldüğü zaman ve yine bazı kabileler arasında basit sebeplerden dolayı bazı problemler meydana gelir ve aralarında bir öldürme olayı meydana geldiği zaman, bu kimseyi yıkamaksızın yahut kefenlemeksizin üzerindeki özel elbiseleriyle defnediyorlar ve ona, şehid diyorlar. Bu kimse şehid midir? Onun bu şekilde defnedilmesi caiz midir?


Cevap: Malı, canı yahut namusu için öldürülen kimse, fazilet ve sevap yönünden şehiddir. Fakat o, savaş şehidi hükmünde olmayıp, yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. Zira Ebu Davud'un Sünen'inde Said b. Zeyd'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben Resûlüllah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: Kim dini uğruna öldürülse şehittir, kim canı uğruna öldürülürse şehittir, kim malı uğruna öldürülürse şehittir, kim ailesi uğruna öldürülürse şehittir. Hadisi Tirmizî sahih kabul etmiştir. Ayrıca Hz. Ömer (r.a.) mazlum olarak öldürülmüş ve sahabe (r.a.) onu yıkamışlar ve cenaze namazını kılmışlardır. Yine Hz. Osman ve Hz. Ali (r.a.) mazlum olarak öldürülmüşler, yıkanmışlar ve sahabe (r.a.) onların cenaze namazlarını kılmışlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: