Soyadının değiştirilmesi

(11489) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Durumu zayıf bir kadın bir prensin yanında çalışmaktadır. Kadın ismine kendi soyadını (aile ismini) değil de, başka bir soyadı yazmıştır. Bundan dolayı kadın sorumlu mudur? değil midir?


Cevap 4 : Adı geçen kadının soyadını değiştirmesi caiz değildir. Çünkü bunda, yalancılık ve sahtecilik vardır. (Bölümün numarası 11; Page No. 482) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: