Son iki reka't hariç ilk iki reka'tta Fâtiha'dan sonra bir sure okumanın hikmeti

(7391) no'lu fetvadan: Soru: Niçin ilk iki reka'tta Fâtiha'dan sonra bir sure okuyoruz ve son iki reka'tta okumuyoruz?.


Cevap: Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) uymak ve ona tabi olmak için bunu okuyoruz. Bu, ondan böyle rivayet edilmiştir ve öğle namazı hariç, Fâtiha'dan sonra son iki reka'tta okuduğuna dair bir rivayet yoktur. Müslim'in Ebu Said'den rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.), bazen öğle namazında üçüncü ve dördüncü reka'tta Fâtiha'dan sonra, birinci ve ikinci reka'tta okuduğundan daha az bir sure yahut bazı ayetler okurdu.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: