Sofilerin yaptığı dans ve sallanmalar zikir midir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 272)  Sofiler’in dansı ve müzik (ilahi, naat, v.s.) söylemeleri. Dördüncü ve beşinci sorular, (3544) no'lu fetvadan: Soru 4: Sofilerin, dans ederek, müzik (ilahi, naat v.s.) söyleyerek ve sağa sola sallanarak yaptıkları ve zikir olarak isimlendirdikleri şeyler helal mi yoksa haram mıdır?


Cevap 4: Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed (s.a.v.)'in yolu, amellerin en kötüsü sonradan uydurulmuş olanlarıdır.Hiç şüphesiz ki Allah hem söz, hem amel, hem de itikadî olarak dinini tamamlamıştır. Ve şöyle buyurmuştur: Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Peygamber (s.a.v.); sözleriyle, fiilleriyle ve takrirleriyle bu dini (eksiksiz) açıklamıştır. Sahabesi (r.a.) de söz, fiil ve ikrar olarak ondan (s.a.v) ne sadır olduysa hepsini nakletmişlerdir. Din; esasları, açıklanması ve nakledilmesi yönüyle tamamdır. Zikir, ibadetlerden bir çeşittir ve ibadetler de tevkîfîdir (yani şekli vakti v.s. Allah ya da Peygamber tarafından belirlenmiştir.) İbadetlerden birisini tahsis eden, vaktini veya şeklini belirleyen kimse bunu uygulamak için delil sunmalıdır. Soruda zikredilen konuyla ilgili olarak ise güvenilebilir şer'î bir temel bilmiyoruz. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Soruda anılan konu da, merdut, makbul olmayan bir konudur.


Tags: