Sofilerin, vahyin gelişinden önce peygamber (s.a.v.)'in Kur'ân'ı bildiği şeklindeki iddiası

Soru 5: Sofilerin iddia ettiği gibi vahyin gelişinden önce peygamber (s.a.v.) Kur'ân'ı biliyor muydu? (Bölümün numarası 2; Page No. 273)


Cevap 5: Kur'ân: Harfleriyle ve manalarıyla Allah kelamıdır, Resulullah (s.a.v.) e Kur'an'dan ilk inen sure (ikra') (Alak) suresidir.Ve Kur'ân 23 senede parça parça inmeye devam etti. Allah (c.c.), Kur'ân'ın kendisine inmesinden önce peygamber (s.a.v.) Kur'ân'la ilgili hiçbir şey bilmediğini açıklamıştır. Konuyla ilgili ayette Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ayet. Bu ayetle sofilerin peygamber (s.a.v.)'in vahyin inişinden önce Kur'ân'ı bildiği iddialarının doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Bu iddia Allah'la ilgili olarak bilmeden konuşmaktır. Peygamber (s.a.v.)'in gaybı bildiğini iddia eden sofiler ve diğerlerinin bu sözleri batıl, küfür ve sapıklıktır. Çünkü şu ayetten dolayı gaybı Allah'tan başka kimse bilmez: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez.


Tags: