Sofilerin "Filanca kimse vakit sahibi ve tasarruf ehlindendir" sözünün manası

Dördüncü ve beşinci sorular, (2612) no'lu fetvadan: Soru 4: Tasavvuf ehli kimselerin şu " Şüphesiz ki filanca kimse vakit sahibidir ve tasarruf ehlidir" sözünün anlamı nedir? ve buna inanan kimsenin hükmü nedir. O kişinin bu durumu biliniyorsa, arkasında namaz kılmak caiz midir?.


Cevap 4: "Filanca kişi vakit sahibidir" vs. sözünün manası: Burada insanlardan yaratma işini yapan kimseler var insanların nazarında, işleri hususunda bu kimselerin tasarrufta bulunma yetkileri var, insanların sıkıntılı durumlarında, onları belalardan musibetlerden kurtarırlar, sıkıntılarını giderirlar, insanları diledikleri hayır işlere sevkederler, demektir. Buna inanan kimse Rububiyet ve yaratıkların işlerini idare etme konusunda başkasını Allah'a ortak koşmuştur. Arkasında namaz sahih olmaz. Müslümanların işlerini üstlenmesi ve müslümanlara imam olması da sarih küfrü ve apaçık şirk koşması sebebiyle caiz değildir. Bu durum ilk dönem cahiliye şirkinden daha kötü bir durumdur. Allah teâlâ buyurdu ki: (Resûlüm!) De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim mâlik (ve hakim) bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor, diriden ölüyü kim çıkarıyor? (Her türlü) işi kim idare ediyor? "Allah" diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız! de.(31)İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl (sapıklığa) döndürülüyorsunuz? (Bölümün numarası 2; Page No. 271) v.b diğer ayeter..


Tags: