Sofiler hak üzere midirler yoksa onlar tefrika ehli ve sapıklık üzere midirler?

Sofilerde Sapkınlıklar Yoğunluktadır. Birinci soru, (9848) no'lu fetvadan: Soru 1: Şazeliyye, Rifaiyye gibi sofi tarikatları hak üzere midir, yoksa sapık fırka ve gurublardan mıdır?. Bu fırkalardan birisine intisap etmek caiz midir, değil midir?


Cevap 1: Sofi gurubların hepsinde (Bölümün numarası 2; Page No. 270) de bidat ve şeriata aykırılıklar yoğunluktadır.Bu tarikatlardan uzak durmak gerekir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: