Sofi tarikatlarının tek bir sesle sağa sola sallanarak yaptıkları zikirin bidat oluşu

Dördüncü soru, (6898) no'lu fetvadan: Soru 4: Şu anda tarikat ehli arasında bulunan zikir tarikatı doğru mu yanlış mıdır? Bu sünnette varid olmuş mudur, eğer varid olmuşsa bunu ispatlayan hadisler hangi hadislerdir? Çünkü bu durum insanlar arasında birçok soruna neden olmaktadır?


Cevap: Sofiyye tarikatlarının tek bir sesle ve (sağa sola) sallanarak yaptıkları zikirler sonradan icad edilmiş bidatlardandır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine peygamberimiz (a.s.) buyurmuştur ki: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bu hadisi Müslim Sahihinde rivayet etmiştir. Bir müslüman için söz ve fiillerinde peygamber (s.a.v.)'e sarılması yeterlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: