Sizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur

(3164) no'lu fetanın birinci sorusu: Soru 1: Allah Te'âlâ'nın bu ayetinin manası nedir? İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.(71)Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız, Ayet


Cevap 1: Allah Te'âlâ, kullarına, insanlardan iyi olsun facir olsun cehennem üzerine kurulu olan sırattan geçmeyecek hiç kimsenin bulunmadığını beyan etmiştir. Bu uğramayı Allah Te'âlâ böyle yazmış ve nefsine bunu vacip kılmıştır. Bu, O'nun tarafından bir adalet, hikmet ve bir lütuf ve rahmet olup gerçekleşmesi kaçınılmaz olarak kesin olan bir durumdur. Sonra Allah Te'âlâ, dünyada kendisinden korkup emrettiklerini yerine getirerek yasaklamış olduğu masiyet ve kötülüklerden uzak duranları ateş azabınbdan kurtarır, zalimleri ise Allah'ın ayetlerini inkar edip alaya almaları sebebiyle onların durumuna uygun bir ceza ile cehennemde dizleri üsüne çökmüş vaziyette bırakır. Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: