Sihrin (büyünün) tarifi ve hükmü

(Bölümün numarası 1; Page No. 542) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 543)  Büyü (Bölümün numarası 1; Page No. 544) (845) no'lu fetvadan: Soru 2: Büyü haram mıdır? Kevadlup adasında ikamet edenlerin çoğunluğunun (ben de orada ikamet ediyorum) büyüye inandıkları biliniyor. Misal olarak, genç kız sevdiği bir gencin elbisesinden bir parça getirip büyücüye veriyor. Büyücü, gencin bu genç kıza tutulmasını sağlıyor. Yahut mahir büyücü, seni kumar oyunundan veya sigara içmekten uzaklaştırması. Acaba bu işler mümkün mü? Bu doğru mudur? Büyücü, bütün bu işleri yapabilir mi?


Cevap 2: Büyü, her ince, latif ve sebebi gizli olan şeydir. Bir çok çeşidi vardır. Büyüye yönelmenin hükmü, bu çeşitlerine göre değişir. Çeşitlerine göre, gerçekte hakikatinin bulunup bulunmamasıyla hükmün değiştiği gibi. Büyü, fesahat ve beyan gücü için kullanılabilir. Bu, hakkın ortaya çıkması ve batılın iptali için kullanılırsa meşrudur ve hoşgörülür. Orada bulunan ve ona kulak veren herkesin nefislerinde etkisi olur. Eğer insanlara hakkı batıl gösterme ve hakikatleri değiştirmede kullanılırsa bu yasaktır ve küfür derecesine ulaşabilir ve dininden yüz çeviren ve hakkı dinlemekten ve onu kabulden böbürlenen herkeste yine etkisi olur. (Bölümün numarası 1; Page No. 545)  Büyü, söz taşıma için de kullanılır. İnsanlar arasını bulmak hariç, bu büyük günahlardandır. Bunun da gerçeklik payı olabilir ve kendisini dinleyen kimsenin nefsinde etkisi vardır. Büyü, hareket etmemesine rağmen hareket ediyormuş gibi, frklı gösterme ve hayal için kullanılır. Taki orada bulunan sanki rüya ve gerçeğinden farklı bir hayal görüyor ve gerçek olmayana inanıyor. Bunun örneği, Musa (a.s) ve Firavun (Allah lanet etsin) un huzurunda büyücülerin yaptıkları ve ipleri ve asayı atmalarıdır ki, orada bulunanlara, ipler hareket etmese de hareket ediyormuş gibi gösterilmiştir. Bunun bir hakikati yoktur. Bilakis ne yaptığını bilmeme ve gerçeği örtmektir. Her ne kadar onu görenler, gözlerinde hareket eden yılanlar olarak görseler de gerçekte ipler va asa değişmemiştir. Bu konuda Hak (c.c.) şöyle buyurmuştur: kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Yine şöyle buyurmuştur: insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular Hakkı batıl gösterme, karıştırma ve akıllarla oynama olduğu için bu çeşit büyü haramdır. Bu meslek haline getirilmiş olabilir. Onunla uğraşanlar ondan kazanç sağlar ve insanların mallarını soyarlar. Bu en büyük küfür çeşitlerindendir ve bu Firavun sihirbazlarının büyüsüdür. (Bölümün numarası 1; Page No. 546) Yine büyü, hastalık, insanları ayırma, düşmanlık, sevgi veya büyüyü bozma ve bunun gibi insanların yararına veya zararına olmak üzere, cinlere sığınma ve onlardan yardım isteme manasına da gelir. Soruyu soranın bahsettiği bu çeittendir ve hükmü, en büyük küfürdür. Çünkü burada, arzularını gerçekleştirmek için Allah'tan başkasına sığınma ve yardım isteme ve cinlere yaklaşma vardır. Kahinlerden bunu yapana kim gider ve onu tasdik ederse kafir olur. Zira Hak (c.c.) şöyle buyuruyor: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Allah'ın kevni, kaderi izni olmadan bu çeşit büyünün bir etkisi olmaz. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Allah'‎ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Allah en iyi bilendirEfendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: