Sihiri öğrenin ama yapmayın sözü uydurma bir hadistir

(Bölümün numarası 1; Page No. 551) Üçüncü soru, (6970) no'lu fetvadan: Soru 3: Bazı insanların Peygamber (s.a.v.)'in; (Sihiri öğrenin ama onunla amel etmeyin) dediğini söylemektedirler, bu hadis sahih midir?


Cevap 3: Bildiğimiz kadarıyla Peygamber (s.a.v.)'den geldiği söylenen böyle bir bilgi sahih değildir. Aksine bu uydurma bir haberdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: