Sihir öğrenmek

Birinci soru (6289) no'lu fetvadan: Soru 1: "Sihri öğrenin ama sihir yapmayın" sözünden ne kasdedilmektedir? Çünkü bazı kimseler der ki: Bu hadis zayıftır.?


Cevap 1: İster sihir yapmak için olsun ister ondan korunmak için olsun sihir öğrenmek haramdır. Allah sübhanehu ve teâlâ yüce kitabında sihir öğrenmenin küfür olduğuna dair hüküm vermiştir. Allah teâlâ buyurdu ki: Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme" Peygamber (s.a.v.) de sihrin büyük günahlardan bir günah olduğunu ifade etmiş ve ondan uzak durmayı emretmiştir. Helâk edici yedi büyük günahtan sakının buyurmuş ve (yedi büyük günahtan) biri olarak sihri zikretmiştir. Nesâî'nin Süneninde şöyle buyurulur : Düğüm yapıp onlara üfleyen, sihir yapmış olur. Sihir yapan ise, şirke düşer. Fakat "sihri öğrenin ama sihir yapmayın" sözüne gelince bu söz hadis değildir, bildiğimiz kadarıyla ne sahih ne de zayıf (bir rivayeti) yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: