Sigara ve tütün satışı, bir yönden kullanımı caiz olan malların ticaretiyle kıyaslanamaz

(10901) no'lu fetva: Soru : Muhammedi Sünnetin Destekçileri cematinin büyük hocalarından birinin "Kadının avret mahallini örtmeyen, yani mini etekli kadın elbiseleri dikip satmak caizdir." dediğini duydum. Buna delil olarak da şu rivayeti getiriyor: Resulullah (s.a.v.) Ömer b. Hattab'a (r.a.) kırmızı ipek bir elbise hediye eder. Ömer elbiseyi kendi giyer. Sonra Resulullah (s.a.v.), onu bu halde görünce: Ben onu, giymen için değil, hediye etmen için sana verdim. buyurur. Bunun üzerine Ömer elbiseyi cahiliye dönemi arkadaşlarından birine hediye eder....ilh. Hoca efendi yine şöyle dedi: İmamlardan biri -ismini hatırlamıyorum- bir kitapta "Giyilmesi caiz olmayan kıyafetlerin satımının caizliği" bağılığıyla bir bap açmıştır. Zatı âlinizin bu görüşle ilgili düşüncesi nedir? Bu görüş doğru mudur? Buna kıyasla sigara, tütün, altın takılar, kadın pantolonları, edebe mugayir mayo ve bikini satışları caiz midir? Aziz ve celil olan mevlamız kitabında şöyle buyurmaktadır: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.


Cevap : Hadisi Buharî ve Müslim'in yanısıra başka kayaklar da bir çok yerde bir çok kanaldan rivayet etmişlerdir. Buharî'nin "Kadın ve erkeklerin giymeleri mekruh olan kıyafetlerin satışı" babın başlığı altında Salim b. Abdullah kanalıyla babası Abdullah'tan rivayet ettiği konuyla ilgili hadis şöyledir: (Bölümün numarası 16; Page No. 180)  Hz. Peygamber (s.a.v.) Ömer'e (r.a.) ipek ya da ipek sırmalı bir elbise gönderdi. Daha sonra elbiseyi Ömer'in üzerinde görünce: Ben onu sana giyesin diye göndermedim. Onu ancak nasipsiz kimse giyer. Bilakis ben onu sana, istifade edesin diye gönderdim. (Bölümün numarası 16; Page No. 181) Yani, satıp parasını kullanasın diye gönderdim. Bu hadis bir açıdan kullanılması caiz olan elbiselerin ticaretinin ve bağışının caiz olduğunu gösterir. Böyle elbiseleri satın alan ya da kendisine bağışlanan kimse onu yasak işlerde değil mubah amaçlar için kullanmalıdır. Altın takılar, silahlar, bıçaklar, üzüm gibi mallar da böyledir. Haramda da helalde de kullanılabilen bu gibi malların ticareti ve bağışlanması caizdir. Ancak bunlardan herhangi birini satın alan ya da kendisine bağışlanan kişi, onu helal yolda kullanmalıdır. Mesela satışını yapabilir, bağışlayabilir. Ama haram yolda kullanamaz. Domuz, aslan, kurt gibi bir şeyin kullanılması her bakımdan ve bütün yönlerden haramsa, ticaretinin yapılması ve bağışlanması da caiz olmaz. Hadiste, zikredilen bu hayvanların satışının caiz olduğunu gösteren bir delalet yoktur. Binaen aleyh kullanımı her halde ve her bakımdan haram olan sigara, tütün, mayo ve bikini gibi malların satışı, hiç değilse bir açıdan kullanımı caiz olan malların ticaretiyle kıyaslanamaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: