Sevabı. Rasûlüllah'a. (s.a.v.). bağışlamak

Sevabı Rasûlüllah'a (s.a.v.) bağışlamak 3582 Numaralı Fetvadan: Soru 2: H. 1400 yılı Ramazan ayının son gecesinde, imam namaz kılanlara Kur'an okuyordu, Kur'an'ı hatmetti ve şöyle dedi: Bu Kur'an hatmini, mevlamız, efendimiz ve peygamberimiz Hz. Muhammed'in temiz ruhuna hediye ediyoruz. Bu konuda dinin görüş nedir?


Cevap 2: Sevabı yahut Kur'an hatmini yahut başka bir şeyi Rasûlüllah'a (s.a.v.) bağışlamak caiz değildir. Çünkü sahabeden selef-i salih ve onlardan sonra gelenler bunu yapmamışlardır. İbadetler tevkîfidir. O (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Yaptıkları her salih amelde ümmetinin sevaplarının aynısını, Peygamber (s.a.v.) de alır. Çünkü buna davet eden ve ona yönlendiren odur. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bir hayra sebep olursa, onu yapanın sevabının aynısını alır. Hadisi Müslim Sahih'inde Ebu Mesud el-Ensari (r.a.) hadisinden rivayet etmiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: