"Sebepler çeşitli, ölüm bir" sözünün demesi caiz olması

(7887) no'lu fetvadan: Soru 3: " Ölüm bir, sebepler çok" cümlesinin demesi caiz midir?.


Cevap 3: Evet, bu şekildeki tabir caizdir ve inşaallah onda bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: