Sar'a tedavisi için kiliseye gitmek

Üçüncü soru(8122) numaralı fetvadan: Soru 3: Bizim Mısırda sar'a tedavisi için kiliseye özellikle de Mari Circis kilisesine veya her tarafa yayılmış olan sihirbaz ve düzenbazlara giderler. Bazen fayda da görürler. Bunu yapmak caiz olur mu, özellikle, sar'aya tutulan bu şahsın, hemen tedavi edilmezse çok büyük zarar göreceği veya öleceği biliniyorsa.. Ayrıca bu hastalığın şer'i tedavisi nedir? Yaşlılıktan başka herşeyin tedavisi vardır. Tedavi konusunda ayrınıtılı cevap vermenizi rica ediyoruz.


Cevap 3: Sar'a tedavisi için kiliseye, sihirbazlara veya düzenbazlara gitmek caiz değildir. (Bölümün numarası 1; Page No. 293) Meşru tedavi yolları ise; Kuran okuyarak rukye yapmaktır. Fatiha, İhlas, Felak-Nas, Ayete'l-Kürsi ve Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'den varid olan zikir ve dualar okunabilir.Başarı Allah'tandır! Peygamberimiz Hz Muhammed'e , âl ve ashabına salat-ü selam olsun.


Tags: