Sarılık ve Bulanıklık

Sarılık ve Bulanıklık Üçüncü soru, (11607) no'lu fetvadan: Soru 3: Zaman zaman günü gelmediği halde açık renkli sarıya meyleden bazı akıntılarım olmaktadır. Bazen namazı bırakıyorum bazen kılıyorum, bu durumun hükümü nedir?.


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Kadının hayızdan temizlendikten sonra görmüş olduğu sarılık ve bulanıklık hayz olarak kabul edilmez. O kadının namaz kılması, oruç tutması gerekir ve eşi ile birlikte olması helal olur. Çünkü bu konuda Buhari sahihinde, Ebu Davud Süneninde rivayet ettiğine göre Ümmü Atiyye (r.a.); -Peygamber (s.a.v.)'in ashabından meşhur bir hanım sahabidir- şöyle buyurmuştur: Biz (sahâbe kadınları), temizlendikten sonra gelen sarılıkla bulanıklığı bir şey saymazdık." Bu lafız Ebi Davud'a ait bir lafızdır. (Bölümün numarası 5; Page No. 430) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: