Salihlerden bir şeyhe yemin etmek

Dördüncü ve beşinci sorular (6261) numaralı fevadan: 4. ve 5. sorular: İki kişi arasında bir anlaşmazlık ve tartışma çıkınca, toplumun yaşlıları bunları barıştırmak için harekete geçerler. Sonra, bunlardan biri birşeyi inkar ederse; salihlerden bir şeyhe yemin ettirilir, yanlarına bir mushaf alırlar, türbelere giderler, bu kişinin yanında bazı akrabaları sözlerini tasdik etmek üzere bulunur. Eğer bu kişi buna rağmen yalan söylüyorsa sonunun helak olduğuna inanılır. Şer'i hükmü rica ediyoruz. Başka bir adetleri daha var, kabile ehli kavga edince birisi barıştırır, sonra bunlardan birine bir kurban ve 10 cüneyh yükler ki diğeri razı olsun, barış bundan sonra olur.


Cevap 4 ve 5: Allah'tan başkası adına yemin caiz değildir. Sahih delillerin umum ifadesi bunu gösteriyor. Salih bir zata yemin de, Allah'tan başkasına yemin demektir. Bunu yapan kişiye nasihat edip, yaptığının haram olduğu anlatılmalıdır. Eğer bu salih zata, Cenab-ı Allah'a gösterilmesi gerektiği gibi bir saygı ve tazim ile yemin içiyorsa büyük şirke de düşebilir. Yemin içmek üzere bir türbeye gitmek bidattir, münkerdir, şirk vesilesidir. Barış karşılığında verilen kurban ve cüneyhlere gelince, her iki taraf ta razı olduktan sonra bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: