Sakalla dalga geçmek, islam dininden çıkaran büyük günahtır

Sakalla dalga geçmek, İslam dininden çıkaran büyük günahtır. (2196) no'lu fetva: Soru Sakal, Peygamber (s.a.v.) in sünnetlerinden bir sünnettir. İnsanların bazıları sakalını traş ediyor, bazıları ağda yapıyorlar (yoluyorlar), bazı insanlar da kısaltıyorlar. Bazı kimseler de sakalın (sünnet oluşunu) inkar ediyorlar. Onlardan bazıları der ki: Sakal bırakmak sünnettir, bırakan sevap kazanır, terkedene günah olmaz. Sefih kimselerden bazıları da şöyle der: Eğer sakalda hayır olsaydı avret yerlerinde çıkmazdı. Allah onları kahretsin. İhtilaf eden bu kimselerin hükmü nedir? Peygamber (s.a.v.) in sünnetlerinden birini inkar edenin hükmü nedir?


Cevap: Resulullah (s.a.v.) in sahih sünneti sakalın bırakılması ve salınması gerektiğine ve sakalı traş etmenin ve kısaltmanın haramlığına delalet eder. Sahiheyn (Buhari ve Müslimin "Sahih" isimli kitaplarında) geçtiğine göre: İbn-i Ömer (r.a.) Peygamber (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu ifade etti. (Bölümün numarası 2; Page No. 41)  Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salın, müşriklere muhalefet edin! Aynı şekilde Müslim'in Sahihinde Ebu Hüreyre (r.a.)'dan rivayet edilen hadiste, Peygamber (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu ifade etti: Bıyığınızı kısaltın, sakalınızı uzatın.Mecusiler muhalefet edin. Bu iki hadis ve bu manada gelen diğer hadislerin hepsi ifade ettiğimiz gibi tamamen sakal bırakmanın vacipliğine, (gerekliliğine) ayrıca traş etmenin ve kısaltmanın haramlığına delalet eder. Sakal bırakmak sünnettir, bırakana sevap verilir, sakal bırakmayan cezalandırılmaz iddiasında bulunan kimse hata etmiş ve sahih hadislere muhalefet etmiştir. Çünkü emirlerde esas olan vücûb (gereklilik) tir. Yasaklarda ise esas olan haramdır. Zahiri manayı başka bir manaya yorumlayabilecek bir delil olmadan hadislerin zahiri manasına muhalefet etmek hiç kimse için caiz değildir. Ve burada da hadislerin zahiri manalarından başka bir mana çıkarılabilecek bir delil de yoktur. Tirmizi'nin Ebu Hüreyre (r.a.) 'dan rivayet ettiği hadise gelince; Hz. Peygamber (s.a.v.)'den şöyle (rivayet edildi): Sakalının eninden ve boyundan alırdı.(keserdi) Bu hadis batıl bir sözdür, Resulullah (s.a.v.) den böyle bir rivayet sahih değildir. Çünkü (bu rivayetin) isnadında yalancılıkla itham edilen bir ravi vardır. (Bölümün numarası 2; Page No. 42) Ama sakalla alay eden ve onu kasık tüylerine benzeten kimse kesinlikle dinden çıkmasını gerektirecek büyük bir günah işlemiştir, Çünkü Allah'ın kitabının ve Allah'ın Resulü Muhammed (s.a.v.)'in sünnetinin delalet ettiği bir şeyle alay etmek Allah (c.c.)'ın şu sözünden dolayı küfür ve dinden dönmek olarak kabul edilir. : De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Ayet.Yüce Allah'ın; bizleri, sizleri ve bütün müslümanları hidayete ulaştırmasını ve saptıran fitnelerden kurtuluşa erdirmesini niyaz ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: