Sakallı kimselerle alay etmek

(5044) no'lu fetva: Soru: Sakalla veya sakallı kimseyle sakallı olduğu için -sakkallı- diye hitabederek alay eden kimse gibi peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) in sünnetlerinden bir sünnetle alay eden kimsenin şeriattaki (dindeki) hükmü nedir? Zat-ı alinizden bunu söyleyenin hükmünü açıklamanızı rica ediyoruz.


Cevap: Sakalla alay etmek büyük günahtır. Eğer -sakallı- diyen kimse sakalı küçük görmeyi kastetmişse kafir olur. Eğer (sakallı olduğunu) tarif için söylemişse kafir olmaz. O kimseyi Allah'ın şu ayeti sebebiyle bu şekilde çağırması gerekmez: De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Ayet.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: