Sakalı kesen ve onunla alay edenin arkasında namaz kılmak

Üçüncü soru (3535) no'lu fetvadan: Soru 3: Sakalını kesenin arkasında namaz kılmanın hükmü nedir? Hatta sakalını bırakanla istihza ediyor ve onu kesmesini emrediyor.


Cevap 3: Sakalını uzatanla istihza etmek caiz değildir. Çünkü onu Allah Rasûlü'nün emrini yerine getirmek için uzatmıştır. İstihza edene nasihat ve irşad etmek gerekir. (Bölümün numarası 2; Page No. 55)  Sakalını uzatanla alay etmenin, bunu yapanın dinden çıkmasından korkulacağı büyük bir suç olduğu açıklanmalıdır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. (Ayeti oku.)Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: