Sahih-i Buhari'de zayıf hadisler vardır, sözüne cevap

(Bölümün numarası 4; Page No. 373) Üçüncü soru, (6265) no'lu fetvadan: Soru 3: Ümmet onun sıhhati üzerinde icma etmiştir dememize rağmen, burada bazı insanlar şöyle diyorlar: Buhari'nin "el-Camiu's-Sahih" inde zayıf hadisler vardır. Sizden doğru olanı söylemenizi rica ediyoruz.


Cevap 3: Bu söz doğru değildir. Bilakis müsned, muttasıl olan bütün hadisleri sahihtir. Ancak muallak hadisler içerisinde zayıf ve sahih olan hadisler vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: