Sahabenin tamamının Kur'ân'ın teşrî'î konularından biri konusunda bilgisiz olması caiz değildir

(9247) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Sahabenin tamamı ile ilgili olarak Kur'ân'la alakalı hususlardan veya Kur'ân lafızlarından birinin bilinmemesi, tek tek değil de sahabilerin toplamı için caiz midir? (Bölümün numarası 3; Page No. 401)


Cevap 4: Sahabenin tamamı hakkında Kur'ân'ın teşrî'î konularından biri ile ilgili bilgisizlik veya hepsinin birden o konu hakkında hata etmesi caiz değildir. Çünkü böyle bir şey, ümmetin icma hususundaki masumiyetinin sabit olduğuna delalet eden Kitab'ın ve sünnetin nasslarına aykırıdır. İçlerinden birinin Kur'ân'ın hükmünü bilmemesi veya hata etmesi ve o hükmü bir başka sahabinin bilmesi caizdir. Hata üzerinde icma etmeleri ise caiz de değildir, vaki de değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: