Safta insanların en faziletlisi imamın arkasında olandır

(4533) no'lu fetavnın dördüncü sorusu: Soru 4: Peygamber (s.a.v.) safları düzeltir ve sahabeye şöyle derdi: Safları düzgün tutunuz ve araları açmayınız, sizden akil baliğ olanlar benim arkamda dursunlar. Akil baliğ olanlar kimlerdir? Bizi bilgilendirin, Allah sizi hayır ve sevapla mükafatlandırsın.


Cevap4: Hadisi, Ebu Mesud'dan (r.a.) Ahmed, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden akıl baliğ olanlar, sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenler benim arkamda dursun. Pazar yerlerin­deki gibi gürültü çıkarmaktan da sakınınız. Denilmiştir ki, ülü'l-ahlam ve'n-nehy'in manası, birdir. Bu ikisinden maksat, akıllılardır. Yine denilmiştir ki, ülü'l-ahlam, baliğ olanlardır ve ülü'n-Nehy, akıllılardır. Hadisin manası şudur: Hz. Peygamber (s.a.v.), namazını önlemeleri ve namazı bozacak bir hades meydana geldiği zaman onun yerine geçebilmeleri ve unuttuğu yahut namazında bir yanlışlık olduğu zaman onların sözlerine dönmek üzere Onu uyarmaları için, kendisiyle beraber cemaatle namaz kılanlara, birinci safta arkasında akıl baliğ olanların (Bölümün numarası 8; Page No. 18)  olmasını emretmiştir. "Heyşât" kelimesi, "heyşe" nin çoğuludur. Bu da, ihtilaf, karışıklık ve gürültü çıkarmaktır. Bundan maksat: Pazarlarda olduğu gibi, ihtilaf, gürültü ve bağırmaktan men etmektir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: