Safer ayının son çarşamba gününde nafile kılmanın hükmü

safer ayının son çarşamba günü nafile kılmanın hükmü. Dördüncü soru, (1619) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 2; Page No. 497) Soru 4: Ülkemizde bazı âlimler dinimize göre, safer ayının son çarşamba günü duha namazı vaktinde bir selamla kılınan dört rek'atlı nâfile bir namaz kılınması gerektiğini iddia etmektedirler.Her bir rek'atta Fâtiha ve Kevser sureleri on yedi defa, İhlâs suresi elli defa ve muavizeteyn (Nas ve Felak sureleri) birer birer her rek'atta olmak üzere okunur ve selam verilir. Selam verdikten sonra şu: Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler. ayet üçyüz altmış defa okunur. İşi kemale erdirmek için bunu üç defa tekrarlamak gerekir. İzzet sahibi Rabbini onların anlattıklarından tenzih ederim. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbine hamdolsun, diyerek sona erdiriyorlar. Fakirlere sadaka olarak biraz ekmek veriliyor. Bu ayetin özelliği safer ayının son çarşambasında meydana gelen belâların def'i için okunmasıdır. Onlar; her sene üçyüz yirmi bin belâ inmektedir, bu belâların hepsi de safer ayının son çarşamba günü iner, bu sebeple senenin en zor günü bu gündür. Bu günde, tarif edildiği gibi, namaz kılan kimseyi Allah keremiyle, bu gün inen bütün belâlardan korur. Çocuklar gibi, bu namazı eda edemeyecek olanlar zarar görmesin diye bu belâyı etrafa da yaymadı. (Bu belâdan kurtulmak için) çözüm söylendiği gibi midir, değil midir?.


Cevap 4: Soruda söylenen bu nafile namazla ilgili ne kitapta ( Kur'ân'da) ne de sünnette bir delil (temel) bilmiyoruz. Ne bu ümmetin selefinden ne de halefinden olan salih kimselerden hiç kimsenin bu nafile namazı kıldığı sabit değildir. Bilakis bu kabul edilemeyecek bir bidattır. Peygamber (s.a.v.)'in bu konuda şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ve yine buyurdu ki: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Bölümün numarası 2; Page No. 498) Bu namazı ve namazda yapılması gereken şeyleri Peygamber (s.a.v.)'e nisbet eden kimse peygambere büyük bir iftira atmıştır. Allah tarafından kendisine, yalancılara verilen ceza verilecektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: