Sadece bir kişi adına vekâleten haccetmek

Sadece bir kişi adına vekâleten haccetmek (2658) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 (Bölümün numarası 11; Page No. 58) : Ölmüş ya da yaşayan kimse adına vekâleten haccetmek caiz midir? Bir arkadaşım vefat etmiş olan babası adına haccetmek istiyor. Bu caiz midir? İkisine de sevap yazılır mı? Aynı şekilde hasta olmadığı halde otomobile de uçağa da binemeyen annesi adına da haccetmek istiyor. Bir defa haccetse, bu haccı hem kendi adına, hem de anne babası adına geçerli olur mu? Yoksa her biri adına ayrı ayrı mı haccetmelidir? Ya da böyle bir şey, yani, anne babası adına haccetmesini caiz değil midir?


Cevap 1 : Ölü ya da haccetmeye gücü yetmeyen diri için vekâletle hac caizdir. Ancak bir kimsenin tek bir hac yapıp bunu iki kişi adına sayması caiz değildir. Hac sadece bir kişi adına geçerli olur. Umre de öyledir. Fakat aynı sene içinde biri adına haccetse diğeri adına umre yapsa, daha önce kendi adına haccedip umre yapmışsa bu geçerlidir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: