Saç boyamak

Saç boyamak (327) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Sakalı siyaha boyamanın hükmü nedir?. Böyle yapan kimse günahkar olur mu olmaz mı, sakalı kesmek ile boyamak arasında ne fark vardır?


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Beyazlamış saç ve sakalı kına, ketem ve benzeri şeyler ile boyayıp değiştirmek caizdir. Bilakis müstehaptır. Siyaha boyamak ise caiz değildir. Zira bu konuda Resulullah'tan (s.a.v.) sahih hadisler gelmiştir. Cabir b. Abdillah'tan (r.a.) rivayete göre kendisi şöyle demiştir: Ebu Kuhafe, Mekke'nin fethedildiği gün Resûlüllah'a (a.s.v.) getirilmişti. Saçları bembeyazdı. Resûlüllah (a.s.v): "Onu hanımlarından birine götürün de saç ve sakalının rengini değiştirsin. Fakat siyaha boyamaktan kaçının" buyurdu. Bunu Ahmed, Müslim, (Bölümün numarası 5; Page No. 186) Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel'in diğer bir rivayetinde de Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın, biz ona giderdik. Bu Ebu Bekir'e yapılmış bir cömertliktir. O (Ebu Kuhafe) müslüman olduğunda saçı sakalı bembeyazdı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: O ikisini değiştiriniz ve onu siyah yapmaktan da sakınınız. Yine şöyle buyrmuştur: Beyazlığı değiştirebileceğiniz en güzel şey kına ve ketemdir. Bunu Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Tirmizî ve İbn Mace rivayet etmiş olup, Tirmizi sahih olduğunu söylemiştir. Sakalı kesmek ile siyaha benzer şekilde boyamak arasındaki farka gelince: Her ne kadar ikisi de yasak ise de sakalı kesmek, onu siyaha boyamaktan daha ağır bir yasaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: