Sırat'ı geçtikten sonra haksızlık yapanların durdurulması ve "içinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur." sözünün manası

Kıyamet gününde insanların hesaba çekilmesi. (2224) no'lu fetva: Soru: Ebu Said el-Hudri'den (r.a.) rivayet edilen bir hadiste okuduğuma göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Mü'minler Cehennem'den kurtarılınca Cennet ve Cehennem arasında bir köprüde bekletilirler ve dünyada aralarında olan haksızlıklarda hesaplaşırlar. Günahlardan temizlenip paklanınca Cennet'e girmelerine izin verilir. Hadisin sonuna kadar oku. (Bölümün numarası 3; Page No. 463)  Bize bilgi veriniz. Allah sizi, bizden ve bütün müslümanlardan hayırla mükafatlandırsın. Bu hadisin manası nedir, mü'minlerin cehennemden kurtarılmalarının manası nedir? Kur'ân-ı kerim'de şöyle bir ayet vardır: İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Bize bilgi verirseniz, hadisin manası nedir ve ayetin manası nedir? Allah sizi dünyanın hayrı ve ahiretin nimetiyle mükafatlandırsın.


Cevap: Mü'minler genel olarak sırat'ı geçince, mü'minlere hakları olanlar, cennet ve cehennem arasında bir yerde durdurulur. Zulmedenden mazluma hakkı ödeninceye kadar cennete girmelerine izin verilmezler. Zâlimin iyiliklerinden alınır mazluma verilir, günahlardan temizlenip paklanınca Cennete girmelerine izin verilir. Hiç bir kimseye haksızlığı olmayan kimseye gelince, bu hadisin zahiri ve diğer bazı hadislere göre bazı müminler cennete hesapsız ve azapsız olarak girecekler ve orada durdurulmayacaklar.Şu ayet-i kerimeye gelince: İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Burada Allah, müslümanıyla kafiriyle insanların durumunu haber veriyor. Cehenneme uğramayacak hiçbir kimse olmayacak. Onlardan her biri, kimisi süratli kimisi yavaş, kimisi cehennemden kurtulmuş, kimisi oraya düşmüş olarak, köprü gibi cehennemin üzerine kurulan sırat'a uğrayacak. Allah mü'minleri cehennemden kurtaracak ve kafirleri de orada yüzüstü bırakacaktır. Bu ayetten hemen sonra Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. (Bölümün numarası 3; Page No. 464) Allah Te'âlâ kendi nefsine bu cezayı vacip kılmıştır ve bunu kesin bir hüküm olarak hükmetmiştir. Onun hükmünü reddedecek kimse yoktur, yine onun hükmünü değiştirecek kimse de yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: